Tietohallintopäällikkö Petri Perämäki, Opsec Oy

Panosta IT-toimintojen budjetointiin tänä syksynä

Yrityksissä ensi vuoden budjetointi alkaa olla ajankohtaista ja loppuvuoden suunnitelmiin kuuluu näin myös IT-budjettien tekeminen. Myös Opsec Oy:n asiantuntijoiden toimesta budjetoidaan tällä hetkellä asiakkaiden IT-toimintoja.

Monissa yrityksissä IT on toiminnan kannalta erittäin merkittävässä roolissa, joten se näkyy myös budjetoinnissa. IT-toimintoihin kohdistuvat investoinnit ovat myös kasvamassa digitalisaation ja positiivisen taloustilanteen vuoksi.

Yrityksen IT-toiminnot vaativat kaksi erilaista budjettia

IT-budjetti tulee jakaa kahteen eri osioon: IT-toimintojen ylläpitoon ja IT-toimintojen kehittämiseen. Näin saadaan oma budjetti jatkuville ylläpitokuluille ja oma budjetti tuleville investoinneille.

IT-toimintojen ylläpitobudjetoinnissa tulee huomioida käytössä olevat ja hankittavat laitteet, lisenssit, pilvipalvelut ja järjestelmät. Budjettiin tulee myös varata rahaa käytössä olevien IT-toimintojen ajan tasalla pitämiseen. Esimerkiksi järjestelmien kehittämiseen kannattaa varata jonkinlainen summa joka vuosi, jotta järjestelmät voidaan pitää ajanmukaisena.

Tietohallinnosta vastaava on oikea henkilö tekemään yrityksen IT-toimintojen ylläpitobudjetit, mutta IT-toimintojen kehittämiseen tarvittavia investointibudjetteja ei tule jättää kokonaan tietohallinnon vastuulle, vaan ne tulisi tehdä yhdessä muiden liiketoiminnan kehityksestä vastaavien henkilöiden kanssa. Tällä tavoin budjetointivaiheessa saadaan kaikki liiketoiminnan kasvuun tähtäävät tarpeet huomioitua eikä IT:n kehitysprojektit jää pelkästään tietohallinnon vastuulle.

IT-toiminnoille kannattaa myös tehdä useamman vuoden suunnitelmia, jotta mahdollisiin suurempiin kuluihin voidaan etukäteen varautua.

Opsec Oy:n asiantuntijoiden vinkit vuoden 2019 IT-budjetteihin

Asiantuntijamme suosittelevat huomioimaan ensi vuoden IT-budjeteissa etenkin tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä panostuksia. Yritysten toiminta perustuu yhä useammin tietoon ja osaamiseen, joten yrityksen tärkein pääoma täytyy suojata.

IT-toimintojen ylläpitobudjeteissa kannattaa huomioida työasemien suojauksen lisäksi mm. mobiililaitteiden suojaus sekä verkkoliikenteen ja pilvipalveluiden suojaus. Käyttöön kannattaa ottaa myös kaksivaiheinen tunnistautuminen. IT-investointibudjeteissa kannattaa huomioida liiketoiminnan kehitystarpeiden lisäksi tietoturvariskien hallinta ja tietoturvan kokonaishallinta.

Ota yhteyttä, jos yrityksessäsi kaivataan apua ensi vuoden IT-budjettien tekemiseen. Asiakkaiden tietohallinnosta vastaavat asiantuntijamme tekevät yritysten IT-toimintojen ylläpitobudjetit kokonaisuudessaan ja he ovat usein myös mukana investointibudjettien tekemisessä.

Petri Perämäki
IT-joukkueen pelaaja #2
tietohallintopäällikkö

 


Voit myös keskittyä enemmän omaan ydinliiketoimintaasi, kun ulkoistat kaikki yrityksesi IT-toiminnot meille. Tarvittaessa hoidamme tietohallinnon, ylläpidon ja IT-tuen – saat käyttöösi kokonaisen IT-joukkueen.